Đế đèn 845 mạ vàng

200.000đ

Còn hàng

please_choice

Đế đèn 845 mạ vàng dùng cho bóng 845/211, dòng đế xứ có giá hợp lý cắm rút tiện lợi hơn dòng đế teflon đắt tiền.

Thong ke