CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG !

Odin Việt Nam sẽ hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm trọn đời.

CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG !

Odin Việt Nam không áp dụng hình thức trả hàng hoàn tiền.

Các sản phẩm được bán ra nếu quý khách thấy lỗi sản phẩm sẽ được đổi mới trong vòng 01 năm kể từ ngày mua hàng. Cụ thể lỗi gồm có rung, kêu, ù...lỗi xước móp do vận chuyển.

Chi phí phát sinh do Odin Việt Nam chi trả cho quý khách (không gồm phí chuyển hỏa tốc).

CHÍNH SÁCH NÂNG CẤP SẢN PHẨM !

Quý khách muốn nâng cấp sản phẩm lên dòng cao cấp hơn Odin Việt Nam áp dụng như sau:

1. Trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm mua hàng sẽ khấu trừ 15% giá trị tiền hàng tính theo giá trị sản phẩm Odin Việt Nam đang bán ở thời điểm hiện tại.

2. Trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm mua hàng sẽ khấu trừ 25% giá trị tiền hàng tính theo giá trị sản phẩm Odin Việt Nam đang bán ở thời điểm hiện tại.

3. Trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm mua hàng sẽ khấu trừ 35% giá trị tiền hàng tính theo giá trị sản phẩm Odin Việt Nam đang bán ở thời điểm hiện tại.

Quý khách chú ý

- Chi phí cước vận chuyển quý khách sẽ chịu chiều chuyển sản phẩm ra, Odin Việt Nam chịu phí chuyển sản phẩm cho khách hàng.

- Sản phẩm không bị bể, móp, gãy, vỡ sẽ áp dụng như trên trường hợp còn lại theo thủa thuận giữa Odin và khách hàng.

Thong ke